Begeleiding & Ondersteuning

Pieter Groen vindt goede begeleiding vanuit school cruciaal voor haar leerlingen en heeft haar organisatie daar op ingericht. We ondernemen de volgende activiteiten om de leerling optimaal te begeleiden:

Kennismaken mentor voor het schooljaar begint (intakegesprekken)

Nog voor de zomervakantie krijg je de uitnodiging om samen met je ouders een gesprek te hebben met je toekomstige mentor. Zo leren jullie elkaar al kennen voor het nieuwe schooljaar begint.

Ouderavond begin schooljaar

Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een ouderavond voor alle brugklas-ouders. Het is belangrijk en leuk om naar deze avond toe te gaan. U krijgt veel informatie over het komende jaar en u kunt uw vragen stellen. Maar u kunt ook kennismaken met de ouders van klasgenoten van uw zoon of dochter. Veel brugklasouders stellen deze avond vaak erg op prijs.

Mentor

De mentor is voor de leerling en de ouders de eerste aanspreekpersoon. Iedere klas heeft een eigen mentor. Met vragen en bij problemen gaan leerlingen altijd eerst naar hem of haar. De brugklassers krijgen extra begeleiding van de mentor. Elke klas heeft een afzonderlijk mentoruur.
Hierin komen allerlei zaken aan de orde: het met elkaar omgaan, studievaardigheden, leren samenwerken, leren kiezen en in de leerjaren twee en drie ook het leren kiezen van vakken en vervolgopleidingen.

Ondersteuning bij het leren

De mentor zal de leerlingen adviseren en trainen voor een juiste aanpak van het huiswerk en het studeren. Ook de vakdocenten zullen hierin bijdragen. Er is op onze locatie een huiswerkklas waar leerlingen die dat nodig hebben kortere of langere tijd hun huiswerk maken. In de periode tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie krijgen onze brugklassers extra lessen in een vak(onderdeel) waar ze moeite mee hebben. Mocht dat nog niet voldoen dan is er een mogelijkheid om studiehulp (bijles) of huiswerkbegeleiding in te roepen van externe organisaties. Dyslectische leerlingen krijgen met hun dyslexiepas extra aandacht en faciliteiten. Er zijn mogelijkheden voor een auditief omzetting programma als Kurzweil.

Onderwijsondersteuning

In de tweede lijn kan de leerling, in geval van verwijzing door bijvoorbeeld de mentor, te maken krijgen met verschillende interne en externe ondersteuning. Pieter Groen hecht hierbij waarde aan goede contacten met de diverse partijen.