Daarom Pieter Groen!

De overgang van de lagere school naar de middelbare school kan door brugklasleerlingen heel verschillend worden ervaren: soms als een grote stap, soms als een kleine. Wij vinden het altijd belangrijk dat uw kind zich meteen op zijn of haar gemak voelt. Daarom besteden we speciale aandacht aan diverse bouwstenen die hieraan bijdragen.

Goede persoonlijke begeleiding
Iedere leerling is anders en iedere leerling telt. Per klas is er een mentor die nauw contact houdt met ieder kind en zo een vinger aan de pols houdt. Hierdoor kennen we onze leerlingen persoonlijk en kunnen wij uw kind uitstekend begeleiden. Natuurlijk doen we dit in goed overleg met u.

Tweetalig onderwijs: de toekomst
Pieter Groen biedt tweetalig onderwijs (tto) voor mavo, havo en vwo. Leerlingen worden zo goed voorbereid op een internationale toekomst. Nederland is onderdeel van het internationale speelveld. Op vervolgstudies wordt steeds meer Engels gesproken en zijn (studie)materialen steeds vaker in het Engels. Pieter Groen wil deze mogelijkheid graag bieden aan haar leerlingen en ze een streepje voor geven op hun cv.

Eigen keuze
Alle leerlingen volgen Pieter Groen Academy. Hierin hebben zij zelf de keuze of ze kiezen voor Sport, Musical, Technologie of Wetenschap. Zo sluit ons onderwijs nog beter aan op de interesses van de leerlingen.

Leerlingen met bijzondere talenten krijgen bij Pieter Groen alle ruimte en faciliteiten. Er zijn diverse mogelijkheden zoals deelnemen aan School voor Ondernemend Leren of een internationaliseringtraject. Daarnaast is het mogelijk om in een extra vak examen te doen. Wij ondersteunen iedere leerling om het beste uit zichzelf te halen.

Samenwerken aan talent
Een goede samenwerking tussen school, ouders/verzorgers en leerlingen is onmisbaar. In die zin zijn we elkaars partners en moeten we altijd op elkaar kunnen rekenen. Alleen als we samenwerken kunnen we samen werken aan talent!

Kleinschalig en gezellig
Onze school wordt door onze leerlingen als een kleinschalige en gezellige school ervaren. We hebben kleine klassen. De onderbouwleerlingen verblijven in een apart deel van de school. Zij hebben een eigen ingang, een eigen kantine en aparte pauzes.

Hoog slagingspercentage
Wij zijn er bijzonder trots op dat wij al meerdere jaren op rij boven het landelijk gemiddelde scoren. We bieden onze leerlingen niet alleen een leuke schooltijd, we leveren ook nog eens uitstekend opgeleide jongeren af.

Projectmatig werken
Binnen Pieter Groen stimuleren we het werken in projecten. Zo krijgen leerlingen de skills mee die zij nodig hebben voor een vervolgopleiding waar werken in projecten een belangrijk onderdeel van het onderwijs vormt. Zo starten we in het eerste jaar met het project ‘Jij de Baas’, waarbij voor diverse goede doelen geld wordt ingezameld middels eigen georganiseerde acties.

Vooruitstrevende positie in technologie en ICT
Wij zijn een leuke, gezellige school met modern ingerichte lokalen en aansprekende leermiddelen. Alle brugklassers gebruiken een iPad tijdens de lessen. Onze leerlingen kunnen gebruikmaken van een uitgebreide mediatheek. Ook op ICT-gebied is het aanbod up-to-date. Er is bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving en in bijna ieder lokaal hangt een smartboard of beamer. Ook u als ouder merkt dit door het ouderportaal: een digitale omgeving waar u cijfers kunt inzien wanneer u dit wilt vanaf uw eigen tablet, laptop of computer.

Leuke activiteiten
Naast de lessen is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning en cultuur. Zo bezoeken we toneelvoorstellingen en organiseren we schoolfeesten met thema’s. Ook is er jaarlijks de fantastische gala-avond, zijn er werkweken naar diverse buitenlandse bestemmingen en gaan we op ski-week naar Oostenrijk.

Respect voor elkaar
Onze leerlingen bieden we een kansrijke basis voor hun toekomstige professionele én persoonlijke loopbaan. Wij doen dit vanuit een christelijke identiteit. We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar, onze omgeving en onszelf om te gaan.