071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Pieter Groen is de school voor mavo, havo en vwo in Katwijk en omstreken. We hebben in de brugklas zogenoemde ‘dakpanklassen’. Dat betekent dat je of in een mavo/havo of een havo/vwo klas start. Zo heb jij het hele jaar de tijd om te ontdekken welk niveau er bij jouw past. Bij je eerste rapport krijg je een ‘voorlopig’ advies voor je tweede schooljaar en aan het eind van klas 1 heb je nog een gesprek met je mentor en je ouders om te kijken of dat niveau nog bij je past.

Vakken

Vijftien verschillende vakken in de brugklas, dat klinkt best veel hè? Maar dat valt echt heel erg mee want de meeste vakken heb je ook op je basisschool gehad, kijk maar in het schema hieronder.

Misschien zijn er een paar die je niet herkent, omdat wij ze een andere naam gegeven hebben. Zo heet ‘lichamelijke opvoeding’ op de basisschool ‘gym’ en ‘wiskunde’ is ‘rekenen’. En coaching? Dat heb je nu ook van je leerkracht in groep 8, want dat betekent dat ze helpen met je opdrachten en soms even één op één met je praten.

Er zijn dus eigenlijk maar vijf vakken die nieuw voor je zijn, valt mee toch?

Science 

Nieuw op Pieter Groen is het vak science. Eigenlijk is dat een combinatie van de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en soms ook een beetje wiskunde. We zien namelijk dat vervolgopleidingen deze vakken ook vaak combineren, dus waarom hebben wij ze dan afzonderlijk van elkaar? Naast de standaard vakken ga je ook aan de slag met het bouwen van een robot en werken met een drone.

En nog een nieuwtje: kortgeleden hebben we het science centre geopend op Pieter Groen! Je krijgt dus les in hiervoor speciaal ontworpen ruimtes.

Maatwerk

Huh, … leerlingen die zelf kiezen welke lessen ze volgen? Dat is best raar toch? Maar bij ons niet. Misschien wil jij het net iets anders en ook daar is ruimte voor op Pieter Groen. We hebben hieronder verschillende mogelijkheden voor je op een rij gezet.

Praktijkgerichte examens óók op de mavo
Op de mavo bieden wij twee praktijkgerichte examens aan. Al vele jaren is het één van de vakken LO-2, een examenvak in het kader van lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij ook het nieuwe examenvak informatietechnologie aan. Dit vak bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin deskundig gebruik van informatiesystemen, applicaties en media een grote rol speelt.

Vak op hoger niveau afsluiten
Wij stimuleren het kiezen van een extra vak in het eindexamenpakket en het is mogelijk één of meerdere vakken af te sluiten op een hoger niveau. Een voorbeeld hiervan is een havoleerling die het vak Engels op vwo-niveau afsluit. Dit staat dan vermeld op het havodiploma. De leerling kan deze extra mogelijkheid kiezen in overleg met de mentor, adjunct-directeur en vakdocent. De vakdocenten monitoren de leerlingen en stimuleren hen hierin.

Flexibel ondernemend Leren (FOL)
Binnen het flexibel ondernemend leren worden leerlingen uitgedaagd om ondernemend en actief in het leven te staan. Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemendheid en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden.  Leerlingen hebben binnen FOL de vrijheid om binnen het rooster keuzes te maken over het volgen van lessen. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor en vakdocenten.

School voor Ondernemend Leren
Op Pieter Groen kunnen leerlingen School voor Ondernemend Leren (SOL) volgen. School voor Ondernemend Leren is een landelijk initiatief met als doel leerlingen te leren ondernemen. Dit kan zijn in de vorm van een bedrijfje, maar ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het organiseren van projecten voor andere leerlingen. Ondernemende leerlingen leren vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt zoals communicatie, burgerschap, leiderschap, leervaardigheid en creativiteit.

Ipad

Als je op Pieter Groen start, heb je een iPad nodig. De iPad is een vervanging voor een groot aantal boeken, maar er worden ook opdrachten op gemaakt, toetsen op afgenomen en leuke school gerelateerde games op gespeeld. Je rooster vind je ook in een speciale app op de iPad en dus ook of je bijvoorbeeld een keer het eerste uur vrij hebt en nog even heerlijk kan blijven liggen in je bed…

Misschien willen je ouders hier meer lezen over de kosten van de iPad. Dan kunnen ze er hier meer over vinden.

Na Pieter Groen

Het lijkt nog zo ver weg; het examen… maar wist je dat we nu al rekening houden met jouw diploma? En vooral eigenlijk met je vervolgstudie? Na Pieter Groen troom jij door naar een mbo, hbo of universiteit. Wij willen graag dat jij goed mogelijk voorbereid bent en een al een beetje ervaren hebt hoe het onderwijs er daar uitziet. Zo krijg je gastlessen van externen, volg je gastlessen op andere locaties, ga je ook aan de slag in projecten en wordt er een beroepenmarkt georganiseerd. In de mavo is er een stageweek maar ook op havo en vwo is er ruimte om alvast mee te lopen op het hbo, de universiteit of bij een bedrijf.