Projectmatig werken

Op Pieter Groen is projectmatig werken een onderdeel van het leren. Leren gaat namelijk niet alleen over theorie leren en toetsen maken, maar zeker ook over samenwerken en projectmatig werken.

Projectmatig werken is een goede vorm om de 21ste-eeuwse vaardigheden te leren. Naast samenwerken staan onder andere creatief denken, ICT vaardigheden, plannen, keuzes maken en presenteren centraal. Deze vaardigheden worden in het vervolgonderwijs van elke student gevraagd.

Binnen steeds meer vakgebieden worden projecten ingevoerd. Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn presenteren. De leerlingen krijgen opdrachten die ze in groepsverband en op projectmatige wijze moeten oppakken. Aan het eind sluiten ze het project af met het presenteren van hun bevindingen. Ook moet iedere leerling een profielwerkstuk maken.

Ondernemend leren in projecten

In de onderbouw hebben alle leerlingen tenminste twee projecten waaraan zij moeten werken. Het gaat hierbij om “Jij de Baas” in klas 1 en “De wereld draait om Katwijk” in klas 2.

In klas 1 zetten de leerlingen zich in voor een goed doel en gaan op zoek naar een manier om het goede doel actief ondersteunen. In het project ‘De wereld draait om Katwijk’ in jaar 2, maken de leerlingen kennis met de wereld. Zij adopteren een land en moeten daar informatie over inwinnen en belangrijke kenmerken delen met de andere leerlingen.

De derde klas leerlingen kunnen deelnemen aan de “Open school experience”. Het doel van dit project is dat je door middel van “design thinking” maatschappelijk relevante onderwerpen benadert en een oplossing probeert te bedenken. De beste leerlingen mogen voor een heuse jury presenteren en krijgen de kans om het project ook uit te voeren.

Deze drie voorbeeldprojecten zijn onderdelen van de “School voor ondernemend leren”. Het doel van ondernemend leren is dat leerlingen op een andere manier hun kennis en vaardigheden vergroten door ook in de samenwerking met andere leerlingen en andere partijen zoals banken, overheden, politie en goede doelen te investeren.

School voor Ondernemend Leren (SOL)

Naast de projecten kun je ook deelnemen aan School voor Ondernemend Leren. Dit is mogelijk wanneer een leerling succesvol is en aanleg heeft om de ondernemendheid om te zetten in de vorm van een eigen bedrijf of andere ambitie die hij naast de schooltijd kan vormgeven. Inmiddels doen hier meer dan 50 leerlingen uit verschillende leerjaren aan mee.

Roostervrij leren

Leerlingen kunnen ook deelnemen aan het project Roostervrij Leren. Dit betekent dat de leerling in overleg met een coach kijkt welke vakken hij of zij geheel of gedeeltelijk kan missen en wat hij of zij daarvoor in de plaats kan doen. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld een extra vak volgen, of investeren in een vak waar ze niet zo goed in zijn.

Kortom, Pieter Groen biedt je allerlei mogelijkheden om je nog beter op je toekomst voor te bereiden.