Keuzestromen

Op Pieter Groen kiest iedere leerling bij de aanmelding voor een keuzestroom. Dit zorg ervoor dat leren leuk is!

Sportklas

In de eerste, tweede en derde klas van het vwo, de havo en de mavo kunnen leerlingen kiezen voor een sportklas. Deze klas is bedoeld voor gemotiveerde kinderen die sportief zijn aangelegd. De leerlingen krijgen in 5 lesuren per week een breed scala aan sportactiviteiten aangeboden. Daartoe behoren atletiek, surfen, turnen, golf, tennis, fitness en conditietraining, zelfverdediging, skaten etc. Ook vinden clinics plaats, veelal onder leiding van bekende sporters.

Musicalklas

Voor leerlingen met een interesse voor kunst en cultuur is het vak Musical. De leerlingen krijgen les in de podiumkunsten, bezoeken een theater maar ook de activiteiten achter de schermen zijn een onderdeel van het vak musical. U kunt hierbij denken aan geluid, licht en podiumopbouw. Na de kennismakingslessen wordt een keuze gemaakt voor een of meerdere onderdelen van de musicalklas.

Pieter Groen Academy (PGA)

Vwo staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, en bij de Pieter Groen Academy belichten we verschillende kanten hiervan. Alle soorten wetenschap komen aan bod. Onderzoek naar de natuur, mens en dier, het heelal, maar ook filosofie komt aan bod. We denken na over de juiste vragen en gaan op zoek naar de antwoorden.

Maar hoe kom je tot die antwoorden? Misschien wel met behulp van een experiment, of misschien moet je het mensen vragen, graven naar documenten in het archief, of gewoon heel goed naar iets kijken. In de onderbouw oefenen wij hiermee. In klas 4 kijken wij naar het grote geheel: Big History. Als je op de link klikt zie je een animatiefilmpje van de bedenker, David Christian, ter introductie.

Universiteiten spelen natuurlijk ook een rol in de Pieter Groen Academy, door er alvast wat lessen te volgen in de bovenbouw, live of online, maar ook door wetenschappers de school binnen te halen. Deze gastsprekers vertellen over hun onderzoek en hoe het is om elke dag met wetenschap bezig te zijn. Zoals elke keer weer blijkt, kun je je over alles verwonderen, en er is vrijwel geen gebied waar geen onderzoek naar te doen is!

Om een idee te krijgen van de modules bij PGA kun je op onderstaande links klikken:

–        Water

–        Manipuleren

–        Het heelal

–        Zelfstandig onderzoek klas 2

–        Stilistiek

–        Economie

–        Wetenschapsfilosofie

–        Alfa-onderzoek

–        Mini bèta-onderzoek

–        Big History Project

–        PGA en straks studeren

Techniek

Voor de leerlingen van de mavo en havo klassen is er gekozen voor het vak techniek in plaats van PGA. Binnen techniek maken de leerlingen kennis met de diverse aspecten van de techniek. Praktische vaardigheden, zoals het werken met verschillende materialen en gereedschappen, nemen een belangrijke plaats in. Pieter Groen beschikt over een mooi en ruim technieklokaal, voorzien van de benodigde apparaten.