Pieter Groen Academy

Alle leerlingen in de brugklas kiezen bij de inschrijving op onze school voor Pieter Groen Academy. Voor mavo en mavo-/havoklassen bieden we Sport, Musical of Technologie Academy en voor havo/vwo- en vwoklassen bieden we Sport, Musical of Wetenschap Academy. Zo sluit ons onderwijs aan op de interesses en talenten van de leerlingen.

 

Pieter Groen Sport Academy

Sportieve leerlingen kunnen zich verder ontwikkelen op de Sport Academy. Aanvullend op het reguliere programma, waarin sporten worden gedaan zoals voetbal, basketbal, hockey, turnen en atletiek, gaan de leerlingen één keer per week de school uit om elders te sporten. Zo maken ze bijvoorbeeld
kennis met: Surfen – Tennis – Golf – Fitness – Zwemmen – Mountainbiken – Longboarden – Kickboksen

Wij kiezen bewust voor een breed sportaanbod. Leerlingen die zelf al veel trainen in een bepaalde sport komen zo ook in aanraking met allerlei andere leuke sporten. Naast het sporten zelf, bezoeken we ook grote sportwedstrijden. Zo zijn wij al naar een basketbalwedstrijd van de Grasshoppers en een voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal geweest. Iedereen die sporten leuk vindt en gemotiveerd
is, kan zich aanmelden voor de Sport Academy. Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intake. Tijdens deze middag kijken we naar de vaardigheden en de inzet en is er een gesprek met een van de gymdocenten.

Pieter Groen Musical Academy

Voor leerlingen met een interesse voor kunst en cultuur is er sinds vorig schooljaar de Musical Academy. Hier krijgen de leerlingen les in de podiumkunsten, zowel op het gebied van spraak als zangtechnieken. Daarnaast zijn de lessen ook gericht op de activiteiten achter de schermen. U kunt hierbij denken aan kostuums en podiumopbouw. Er zijn diverse gastdocenten uit het werkveld uitgenodigd en ook een  bezoek aan een theater staat op het programma.

Pieter Groen Technologie Academy

De leerlingen van de mavoklassen kunnen, naast de Sport Academy of Musical Academy kiezen voor de
Technologie Academy. Hier maken de leerlingen kennis met de diverse aspecten van de techniek en een meer praktijkgerichte  aanpak waarbij gewerkt wordt met verschillende materialen, gereedschappen en machines. Talent om met materiaal en gereedschap om te gaan is handig, maar natuurlijk niet  noodzakelijk. Op de Technologie Academy kun je handvaardigheden goed ontwikkelen.

Zelfstandig werken en oplossingen bedenken nemen daarbij een belangrijke plaats in bij het theoriegedeelte. Hierbij worden opdrachten of vragen met behulp van internet in groepjes uitgevoerd of beantwoord, zoals: waar komt onze energie vandaan? Ook wordt er hierbij aandacht besteed aan het milieu. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor vervolgopleidingen in het mbo waar bijvoorbeeld veel zelfstandigheid gevraagd wordt. Daarnaast gaan de Technologie Academyleerlingen het werkveld in om de techniek in de praktijk te zien. Pieter Groen beschikt over een mooi en ruim technieklokaal, voorzien van de benodigde apparaten.

Pieter Groen Wetenschap Academy

Voor leerlingen die alvast met de wereld van de wetenschap willen kennismaken, is er Pieter Groen Wetenschap Academy. Deze academy is gericht op wetenschapsoriëntatie. Zo maken zij kennis met wetenschappelijk onderzoek op allerlei vakgebieden. Bijvoorbeeld met industrieel ontwerpen, filosofie, heelal en economie. Ook mogen ze een eigen onderzoek opzetten, uitvoeren en presenteren.

Lezingen
Al vanaf de onderbouw bezoekt uw zoon of dochter lezingen van gastsprekers uit de universitaire en professionele wereld. Verschillende gastsprekers houden ook regelmatig gastcolleges op onze school. Zo kwam Maurice de Hond vertellen over digitale ontwikkeling en gaf Bas Haring een lezing over onderzoek doen.

In de toekomst een streepje voor
De leerlingen op de Wetenschap Academy verlaten onze school met een degelijke ‘onderzoekende geest’ en een Pieter Groen Wetenschap Academycertificaat. Vervolgopleidingen zullen in de toekomst steeds meer belang hechten aan plusactiviteiten bij de selectie van hun studenten voor populaire studies
en honoursprogramma’s. De Pieter Groen Wetenschap Academy biedt een uitstekende voorbereiding hierop!