071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Ga jij voor tweetalig onderwijs?

Kom naar onze tto middag op 5 februari. Je kunt je nu al aanmelden

aanmelden


Tweetalig onderwijs (tto) voor havo en vwo

Nederland zit midden in het internationale speelveld. Dat biedt allerlei kansen. Pieter Groen wil haar leerlingen hier optimaal op voorbereiden. Daarom bieden wij nu naast tto vwo ook tto voor havo aan.

Waarom tweetalig onderwijs

In de huidige maatschappij wordt steeds meer Engels gesproken en gebruikt. De vervolgopleidingen op mbo, hbo en universitair niveau spelen hier al op in. Engels is op een aantal opleidingen de voertaal en (studie)materialen zijn steeds vaker in het Engels en internationaal georiënteerd. Naast de taalvaardigheid in het Engels staat ook internationalisering centraal. Hoe werkt een internationale wereld en wat heeft een leerling nodig om optimale kansen te krijgen in hun vervolgstudie en loopbaan. Hiermee hebben de leerlingen in hun vervolgstudie en loopbaan optimale kansen op succes.

Wat kun je verwachten?

Kiest de leerling voor tweetalig onderwijs op Pieter Groen, dan krijgt hij of zij veel vakken in het Engels en besteedt hij/zij veel aandacht aan internationale bewustwording. Zowel in de lessen en in de vorm van de jaarlijkse studiereis. Tijdens de TTO vakken wordt uitsluitend Engels gesproken en al het lesmateriaal, de (profiel)werkstukken en de toetsen zijn in het Engels.

Omdat wij tweetalig onderwijs zo belangrijk vinden, hebben onze docenten een speciaal opleidingstraject gevolgd voor het lesgeven in het Engels. Naast de lessen van onze docenten worden er ook gastlessen gegeven o.a. door gastdocenten uit andere landen.

Voor wie is het bedoeld?

Iedere leerling kan op Pieter Groen in aanmerking komen. Wij bieden tweetalig onderwijs op vwo-, havo- en mavoniveau. Het is handig als de leerling al wat Engels heeft gehad of taalgevoel heeft. Maar ze hoeven er nog niet goed in te zijn. De leerling leert het in korte tijd op Pieter Groen. Er is ook ondersteuning mogelijk in de vorm van extra lessen Engels.

Wat zijn de kosten?

Deelnemen aan tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee. De hoogte van de kosten zijn per leerjaar maximaal €450,- voor mavo-, havo- en vwo-tto op Pieter Groen. Van deze bijdrage worden de studiematerialen, activiteiten en de buitenlandse studiereis betaald. Wanneer u als ouder dit extra bedrag bovenop de schoolkosten niet of niet geheel kunt dragen, kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur.

Meer informatie over financiën en een toelichting op de schoolkosten vindt u hier.

Interview Cederik Guijt

Leerling vwo tto

Interview Tineke Hoek

Moeder van twee leerlingen die tto volgen

Filmpje tweetalig onderwijs  

https://www.youtube.com/watch?v=bVvIZNhN0Fo&feature=youtu.be

In deze film van Nuffic komen ouders aan het woord over de keus die hun kinderen samen met hen maakten voor tweetalig onderwijs.

Meer weten? 

Lees de Frequently asked questions

Of kijk op de site van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.