071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

In memoriam Oege Rinzema

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. Jesaja 40:31

Het bericht dat onze collega Oege Rinzema is overleden heeft ons diep geraakt.

Oege was sinds 1990 bij ons werkzaam. Hij was docent wiskunde en informatica en heeft diverse andere taken voor onze school op zich genomen. In zijn jaren voor de klas ging zijn hart vooral sneller kloppen door het stimuleren van zijn leerlingen om te groeien. Stilstaan was zonde, je kon altijd ergens iets van leren; in kennis en kunde maar ook als persoon in het leren van doorzettingsvermogen. Oege is tot het laatst betrokken geweest bij zijn (oud)leerlingen, de ouders en zijn collega’s. Wij gaan hem missen als een bevlogen docent met hart voor zijn leerlingen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, zoon, schoondochter en familie. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.

Collega’s, directie en Raad van Toezicht
Stichting Andreas College