De wereld verandert in een hoog tempo en om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van morgen is investeren in ons onderwijs belangrijk. Een van de belangrijkste aspecten is dat de wereld om ons heen steeds internationaler georiënteerd is. In het vervolgonderwijs en in toekomstige banen is Engels steeds vaker voertaal.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis nemen van andere culturen en deelnemen aan gesprekken over internationale vraagstukken. Het ontwikkelen van dit bredere, internationale perspectief biedt leerlingen een grotere kans van slagen in een steeds internationalere omgeving. Tweetalig onderwijs (tto) sluit hierop aan en ook andere activiteiten binnen ons onderwijs sluiten aan op de internationalisering.

Uitwisselingstrajecten van leerlingen en docenten

Pieter Groen heeft dit schooljaar een uitwisselingtraject met Japan. In Japan groeit het probleem dat gezinnen wegtrekken uit de dorpen en kleine steden. Kamiyama is een kleine stad en wil voorkomen dat haar inwoners naar de steden trekken. Hiervoor zoekt zij samenwerkingen met bedrijven en scholen over de hele wereld. Pieter Groen is de eerste school die deze samenwerking aangaat. Dit is om samen een idee te ontwikkelingen hoe onderwijs hier een bijdrage aan kan leveren.

Van 13 augustus tot 20 augustus 2017 hebben zeven leerlingen en drie begeleiders uit Kamiyama (Japan) een bezoek gebracht aan Nederland. De Japanse leerlingen verbleven bij gastgezinnen van leerlingen van Pieter Groen. Deze uitwisselingsweek was een eerste kennismaking. De Japanse leerlingen hebben, samen met de gastgezinnen, allerlei activiteiten ondernomen. In oktober gaan de leerlingen van Pieter Groen naar Kamiyama om daar kennis te maken met de stad, het onderwijs en de Japanse cultuur.

Werken in internationale projecten

Dit schooljaar wordt voor leerlingen een internationaal project gestart waarbij leerlingen uit diverse landen deelnemen. Zij krijgen gezamenlijk een opdracht binnen een bepaalt vakgebied waar zij gezamenlijk over discussiëren en elkaar feedback geven. Dit gebeurt via de digitale wereld waarbij e-mail als belangrijkste middel wordt gebruikt.

Stage-mogelijkheden in een internationaal georiënteerde omgeving

Om de leerlingen naast de lessen van gastdocenten uit buitenland een goed beeld te geven van een internationale omgeving, kunnen zij ook stage lopen bij internationaal georiënteerde bedrijven en in het buitenland. Zo ervaren zij in de praktijk hoe het is om in zo’n omgeving te werken.

Werkweken naar het buitenland

Voor de leerlingen uit het vierde leerjaar wordt een werkweek georganiseerd. Hierbij kunnen ze kiezen tussen bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en Duitsland. Tijdens de werkweek leren ze meer van de taal en cultuur van het betreffende land. Daarnaast moeten ze ook veel samenwerken tijdens de opdrachten en bezoeken, waardoor hun vaardigheden ook uitgedaagd worden.


Verschenen nieuwsberichten over Japan

Uitwisseling met Japan

Homestay Mandy Varkevisser

Pieter Groen in het land van de rijzende zon