071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

De wereld verandert in een hoog tempo en om deel te kunnen nemen aan de maatschappij van morgen is investeren in ons onderwijs belangrijk. Een van de belangrijkste aspecten is dat de wereld om ons heen steeds internationaler georiënteerd is. In het vervolgonderwijs en in toekomstige banen is Engels steeds vaker voertaal en wordt er van werknemers meer wereldburgerschap verwacht.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis nemen van andere culturen en deelnemen aan gesprekken over internationale vraagstukken. Het ontwikkelen van dit bredere, internationale perspectief biedt leerlingen een grotere kans van slagen in een steeds internationalere omgeving. Tweetalig onderwijs (tto) sluit naadloos aan op de ontwikkelingen. Niet alleen door in de ontwikkeling van de Engelse taal te investeren, maar bij leerlingen ook ‘global awareness’ aan te wakkeren. Dit gebeurt zowel in de vaklessen als in andere activiteiten.

Uitwisselingstrajecten van leerlingen en docenten

Japan 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Pieter Groen dit schooljaar een uitwisselingtraject met Japan. In Japan groeit het probleem dat gezinnen wegtrekken uit de dorpen en kleine steden. Kamiyama is een kleine stad en wil voorkomen dat haar inwoners naar de steden trekken. Hiervoor zoekt zij samenwerkingen met bedrijven en scholen over de hele wereld. Pieter Groen is de eerste school die deze samenwerking aangaat. Dit is om samen een idee te ontwikkelingen hoe onderwijs hier een bijdrage aan kan leveren.

Hongarije

In februari 2019 gaan Jay en Django naar Hongarije om een video te maken van het project No Bad Kid. Dit project gaat schooluitval in Hongarije tegen en wordt georganiseerd door ESHA. Lees meer…

Frankrijk

Pieter Groen heeft nu ook een samenwerking met de International School of Lyon. Tijdens een werkweek hebben de leerlingen van Pieter Groen samengewerkt met leerlingen van deze school en de resultaten aan elkaar gepresenteerd.

Canada 

Onlangs heeft een delegatie (rectoren en bestuurders) vanuit het district Abbotsford in British Columbia (rectoren en bestuurders) een bezoek gebracht aan onze school. Dit heeft geleid tot een samenwerking waarbij ook leerlingen van Pieter Groen stage kunnen lopen Canada. Ook zijn er andere afspraken voor verdere samenwerking gemaakt.

Werken in internationale projecten

Naast de mogelijkheid voor een uitwisseling wordt er ook in digitale project geïnvesteerd. Dit schooljaar wordt voor leerlingen een internationaal project gestart waarbij leerlingen uit diverse landen deelnemen. Zij krijgen gezamenlijk een opdracht binnen een bepaalt vakgebied waar zij gezamenlijk over discussiëren en elkaar feedback geven. Dit gebeurt via de digitale wereld waarbij e-mail als belangrijkste middel wordt gebruikt.

Stage-mogelijkheden in een internationaal georiënteerde omgeving

Om de leerlingen naast de lessen van gastdocenten uit buitenland een goed beeld te geven van een internationale omgeving, kunnen zij ook stage lopen bij internationaal georiënteerde bedrijven en in het buitenland. Zo ervaren zij in de praktijk hoe het is om in zo’n omgeving te werken.

Werkweken naar het buitenland

Voor de leerlingen uit het vierde leerjaar wordt een werkweek georganiseerd. Hierbij kunnen ze kiezen tussen bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk en Duitsland. Tijdens de werkweek leren ze meer van de taal en cultuur van het betreffende land. Daarnaast moeten ze ook veel samenwerken tijdens de opdrachten en bezoeken, waardoor hun vaardigheden ook uitgedaagd worden.


Verschenen nieuwsberichten over Japan

Uitwisseling met Japan

Homestay Mandy Varkevisser

Pieter Groen in het land van de rijzende zon