071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Eline Mens is naast docent wiskunde ook coördinator brugklassen. Zij kan u vertellen wat u als ouders van een toekomstig brugklasser te wachten staat.

‘De overgang van een basisschool naar de middelbare school is voor sommige leerlingen groot. Op de basisschool hebben ze al jaren dezelfde klas en zitten ze in hetzelfde gebouw. Wij vinden het daarom belangrijk dat zij rustig kunnen wennen aan het onderwijs op een middelbare school.’

‘Vooral de eerste keer naar school komen is voor velen spannend, daarom nodigen wij u voor de zomervakantie al uit voor een kennismakingsgesprek samen met uw zoon of dochter. U kent uw kind tenslotte het beste. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen, wat kunnen we van uw kind en van u verwachten maar ook wat u van ons mag verwachten. Het doel is om een beeld te krijgen hoe we uw kind het beste kunnen ondersteunen om een goede start te maken maar vooral een mooie schoolcarrière te krijgen.’

‘Alle leerlingen zijn best zenuwachtig in welke klas ze komen. Wij organiseren daarom in juni altijd een kennismakingsmiddag. Op deze middag krijgen ze een rondleiding door de school, praktische informatie voor de eerste week na de vakantie en doen ze diverse kennismakingsactiviteiten zodat ze klasgenootjes, de mentor en de school beter leren kennen.’

‘Ook de eerste schoolweek staat nog in het teken van elkaar leren kennen. Zo gaan ze naar de Kwakel om groepsactiviteiten te doen, doen ze een vossenjacht, lunchen ze met de klas en krijgen ze diverse lessen. Ze maken dan ook kennis met de andere brugklasleerlingen en docenten. De mentor bespreekt ook de praktische zaken met ze: hoe lees het je het rooster, hoe laat moet je op school zijn, wat gebeurt er als je te laat bent en hoe ga je met je iPad om op school. Zo zijn ze goed voorbereid op de eerste echte schooldag.’

‘Na al deze introductieactiviteiten starten ze dan echt. Ze krijgen les volgens het rooster, wel krijgen de leerlingen tot de herfstvakantie minder huiswerk zodat ze ook daaraan kunnen wennen. In het eerste jaar doen we ook diverse projecten: samenwerken, jezelf presenteren en je gemaakte product op de markt brengen/verkopen, plannen, ondernemen en creativiteit staat hierbij centraal. Vaardigheden die ze bij verschillende vakken leren, komen in de projecten mooi samen. Zo hebben we ieder jaar het project Jij de Baas waarbij de leerlingen geld op moeten halen voor een goed doel.’

‘De mentor is de belangrijkste persoon voor uw kind bij ons op school. Hij of zij ziet de mentorklas meerdere keren per week, zowel voor het eigen vak als in de mentorles. Hierdoor heeft de mentor het beste overzicht in de ontwikkeling en prestaties. Naast schoolvragen kunnen ze ook met andere vragen bij de mentor terecht, iets dat thuis of in hun vrije tijd speelt maar ook gewoon voor een gezellig kletspraatje. Wij vinden dit erg  belangrijk omdat de leerlingen zich veilig moeten voelen op school.’

‘Ook u als ouders wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind en ons onderwijs. U kunt de vorderingen van uw kind volgen in ons leerlingvolgsysteem. Maar we organiseren ook ouder-avonden, u ontvangt een nieuwsbrief en u kunt ons volgen op social media. Naar aanleiding van het rapport ontvangt u de uitnodiging om persoonlijk met ons in gesprek te gaan tijdens de tafeltjesavond. Uiteraard mag u ook altijd een gesprek aanvragen als u dat wenst.’

‘Als coördinator vind ik het vooral belangrijk dat de mentoren en docenten van de brugklassen hun werk goed kunnen doen. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat activiteiten op elkaar afgestemd zijn, dat ouderavonden goed geregeld worden en dat projecten gepland worden, kortom: dat alles geregeld is zodat zij hun werk goed kunnen doen. De leerlingen en hun onderwijs zijn tenslotte het belangrijkste bij ons op school.’

‘Als u vragen heeft over ons onderwijs of over het onderwijs op een middelbare school, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag!’