Jaarkalender

21 oktober - 25 oktober

Herfstvakantie

12 november

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn na het vierde uur vrij. Docenten van middelbare scholen moeten

06 november

Excursie Soldaat van Oranje

Voor leerlingen uit klas 2 met Musical Academy

13 november

Experiencedag

Speciaal voor groep 8

20 november

Experiencedag

Speciaal voor groep 8

28 november

Klankbordavond bugklasouders

Start 19.30 uur

25 november - 29 november

Toetsweek

Voor alle leerlingen

02 december

Paviljoenconcert

04 december

Excursie Keulen

Vertrek 6.00 uur Voor leerlingen 5 havo en 6 vwo

05 december

Sinterklaasviering

Voor de brugklassen

05 december

Binnen sportdag

Voor leerlingen klas 4 mavo en 4 havo

05 december

Excursie ProDemos

Voor leerlingen klas 4 vwo

11 december

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn na het vierde uur vrij. Docenten van middelbare scholen moeten

13 december

Foute kersttruiendag

Een traditie Pieter Groen, doe jij ook mee?

10 december - 13 december

Uitwisseling Duitsland

Voor leerlingen 3 havo regulier

19 december

Kerstgala

23 december - 03 januari

Kerstvakantie

Vakantie

06 januari

Organisatiedag

De leerlingen zijn vrij op de organisatiedagen op Pieter Groen

06 januari

The Little Victorians

Voor leerlingen uit 1 vwo tto

07 januari

The Little Victorians

Voor leerlingen uit 1 havo/vwo tto

09 januari

The Little Victorians

Voor leerlingen 1 mavo tto

13 januari

Ouderavond profielkeuze 2 mavo

Start 19.30 uur

13 januari

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn na het vierde uur vrij. Docenten van middelbare scholen moeten

14 januari

Ouderavond brugklassen

Start 19.30 uur

18 januari

Open Dag

10.00 – 14.00 uur

23 januari

Excursie Leidse Hogeschool

Voor leerlingen uit 4 havo

23 januari

Excursie ProDemos

Voor leerlingen uit 3 mavo

22 januari - 24 januari

Projectdagen klas 1, 2 en 3

29 januari

Informatieavond

Start 19.30 uur Voor ouders met kinderen in groep 8

31 januari

Voorlichtingsmarkt oud leerlingen

19.00 – 20.30 uur Voor examenleerlingen havo en vwo

03 februari - 07 februari

Ontdek PG

Speciaal voor leerlingen uit groep 7

05 februari

tto middag

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 Kom naar deze middag en ontdek of tweetalig onderwijs

06 februari

Organisatiedag

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn deze dag vrij. Docenten van middelbare scholen moeten tijd krijgen

10 februari

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn na het vierde uur vrij. Docenten van middelbare scholen moeten

18 februari

Informatieavond overstap naar 4 havo

Start 19.30 uur Voor leerlingen die willen overstappen van 4 mavo naar 4  havo

17 februari - 21 februari

Pieter Groen Academy Week

Speciaal voor leerlingen uit groep 8. Binnenkort kun je je aanmelden om kennis te maken

24 februari - 28 februari

Voorjaarsvakantie

02 maart

Paviljoenconcert

06 maart

Open podium

start 20.00 uur

09 maart

Klankbordavond brugklassen

Start 19.30 uur

10 maart

Excursie DNB

Voor leerlingen 3 mavo met economie

10 maart

Excursie verzetsmuseum

Voor leerlingen uit klas 3 havo

10 maart - 11 maart

Excursie Museon

Voor leerlingen uit klas 4 havo en 4vwo met aardrijkskunde

11 maart

Excursie verzetsmuseum

Voor leerlingen uit klas 3 vwo

10 maart - 11 maart

Excursie Den Haag

Voor leerlingen uit klas 2 havo en 2 vwo met tekenen en/of geschiedenis

11 maart

Excursie Pro Demos

Voor leerlingen 4 havo

11 maart - 13 maart

Excursie Cern

Voor leerlingen uit klas 6 vwo met natuurkunde

19 maart - 25 maart

Toetsweek

Voor alle klassen

30 maart - 01 april

Plastic project

Voor leerlingen uit klas 1 regulier

30 maart - 03 april

Cambridge

Voor leerlingen uit klas 2 havo tto en 2 vwo tto

30 maart - 03 april

Bexhill

Voor leerlingen uit klas 1 tto

30 maart - 03 april

Uitwisseling Bretagne/ Spanje

10 april

Goede vrijdag

Vakantiedag

13 april

Tweede paasdag

Vakantiedag

14 april

Tafeltjesavond

16 april

Excursie Lille

Voor leerlingen uit klas 3 mavo, 4 havo en 4 vwo met Frans

17 april

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn na het vierde uur vrij. Docenten van middelbare scholen moeten

24 april - 05 mei

Meivakantie

Inclusief koningsdag en 5 mei

06 mei - 08 mei

Project klas 1

Voor leerlingen van de mavo

18 mei

Excursie belasting en douane

Voor leerlingen uit klas 3 mavo met economie

18 mei

Katwijk rondleiding

Voor leerlingen uit klas 2 met aardrijkskunde

18 mei

Excursie Blijdorp

Voor leerlingen uit 4 havo en 5 vwo met biologie

07 mei - 25 mei

Centrale examens

21 mei - 22 mei

Hemelvaart

Twee dagen vrij

01 juni - 02 juni

Pinksteren

2 vrije dagen

05 juni

Voorstelling musicalklas leerjaar 3

start 19.30 uur

11 juni

Voorstelling musicalklas leerjaar 2

start 19.00 uur

10 juni

Examenuitslag

10 juni - 12 juni

Projectdagen brugklas

Alleen voor klassen die geen tto volgen

15 juni - 17 juni

Centraal Examen tijdvak 2

18 juni

Voorstelling Musicalklas leerjaar 1

start 19.00 uur

09 juni - 19 juni

Kennismakingsgesprekken nieuwe brugklassers

Op uitnodiging

26 juni

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – De leerlingen zijn na het vierde uur vrij. Docenten van middelbare scholen moeten

29 juni - 03 juli

Toetsweek

voor alle klassen

09 juli

Diploma uitreiking mavo

start 16.30 uur

09 juli

Diploma uitreiking vwo

Start 19.30 uur

10 juli

Inleveren herkansingsformulieren

Voor 9.30 uur herkansingsformulieren inleveren voor leerlingen uit de klassen: 3 mavo 4 havo 4

10 juli

Diploma uitreiking havo

start 19.30 uur

14 juli - 15 juli

Herkansingen

Voor leerlingen uit: 3 mavo 4 havo 4 en 5 vwo

16 juli - 17 juli

Organisatiedagen

De leerlingen zijn vrij op de organisatiedagen op Pieter Groen

20 juli - 28 augustus

Zomervakantie