071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Jaarkalender

17 februari - 21 februari

Pieter Groen Academy Week

Speciaal voor leerlingen uit groep 8. Binnenkort kun je je aanmelden om kennis te maken

24 februari - 28 februari

Voorjaarsvakantie

02 maart

Paviljoenconcert

06 maart

Open podium

start 20.00 uur

09 maart

Klankbordavond brugklassen

Start 19.30 uur

10 maart

Excursie DNB

Voor leerlingen 3 mavo met economie

10 maart

Excursie verzetsmuseum

Voor leerlingen uit klas 3 havo

10 maart - 11 maart

Excursie Museon

Voor leerlingen uit klas 4 havo en 4vwo met aardrijkskunde

11 maart

Excursie verzetsmuseum

Voor leerlingen uit klas 3 vwo

10 maart - 11 maart

Excursie Den Haag

Voor leerlingen uit klas 2 havo en 2 vwo met tekenen en/of geschiedenis

11 maart

Excursie Pro Demos

Voor leerlingen 4 havo

11 maart - 13 maart

Excursie Cern

Voor leerlingen uit klas 6 vwo met natuurkunde

19 maart - 25 maart

Toetsweek

Voor alle klassen

30 maart - 01 april

Plastic project

Voor leerlingen uit klas 1 regulier

30 maart - 03 april

Cambridge

Voor leerlingen uit klas 2 havo tto en 2 vwo tto

30 maart - 03 april

Bexhill

Voor leerlingen uit klas 1 tto

30 maart - 03 april

Uitwisseling Bretagne/ Spanje

10 april

Goede vrijdag

Vakantiedag

13 april

Tweede paasdag

Vakantiedag

14 april

Tafeltjesavond

16 april

Excursie Lille

Voor leerlingen uit klas 3 mavo, 4 havo en 4 vwo met Frans

17 april

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – Docenten van middelbare scholen moeten tijd krijgen voor ontwikkeling van onderwijs en professionalisering.

24 april - 05 mei

Meivakantie

Inclusief koningsdag en 5 mei

06 mei - 08 mei

Project klas 1

Voor leerlingen van de mavo

18 mei

Excursie belasting en douane

Voor leerlingen uit klas 3 mavo met economie

18 mei

Katwijk rondleiding

Voor leerlingen uit klas 2 met aardrijkskunde

18 mei

Excursie Blijdorp

Voor leerlingen uit 4 havo en 5 vwo met biologie

07 mei - 25 mei

Centrale examens

21 mei - 22 mei

Hemelvaart

Twee dagen vrij

01 juni - 02 juni

Pinksteren

2 vrije dagen

05 juni

Voorstelling musicalklas leerjaar 3

start 19.30 uur

11 juni

Voorstelling musicalklas leerjaar 2

start 19.00 uur

10 juni

Examenuitslag

10 juni - 12 juni

Projectdagen brugklas

Alleen voor klassen die geen tto volgen

15 juni - 17 juni

Centraal Examen tijdvak 2

18 juni

Voorstelling Musicalklas leerjaar 1

start 19.00 uur

09 juni - 19 juni

Kennismakingsgesprekken nieuwe brugklassers

Op uitnodiging

26 juni

Ontwikkeltijd

Ontwikkeltijd – Docenten van middelbare scholen moeten tijd krijgen voor ontwikkeling van onderwijs en professionalisering.

29 juni - 03 juli

Toetsweek

voor alle klassen

09 juli

Diploma uitreiking mavo

start 16.30 uur

09 juli

Diploma uitreiking vwo

Start 19.30 uur

10 juli

Inleveren herkansingsformulieren

Voor 9.30 uur herkansingsformulieren inleveren voor leerlingen uit de klassen: 3 mavo 4 havo 4

10 juli

Diploma uitreiking havo

start 19.30 uur

14 juli - 15 juli

Herkansingen

Voor leerlingen uit: 3 mavo 4 havo 4 en 5 vwo

16 juli - 17 juli

Organisatiedagen

De leerlingen zijn vrij op de organisatiedagen op Pieter Groen

20 juli - 28 augustus

Zomervakantie