071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Overgangsnormen en cijferoverzichten

Of je overgaat naar het volgende schooljaar en naar welk niveau is afhankelijk van verschillende factoren. Natuurlijk hangt het af van je resultaten maar ook jouw inzet telt mee. In het document Regels over Bevordering’ (RoB)  hebben we alle afspraken gezet.

Ben jij of zijn je ouders benieuwd hoe je ervoor staat dan kun je kijken in SOMtoday. Dit is een elektronische leeromgeving waar je bijvoorbeeld lesmateriaal kan bekijken, digitaal je huiswerk kunt inleveren en e-mailen. Ook kun je op elk moment van het schooljaar je cijfers, huiswerkopdrachten en absentie zien. Daarnaast delen we er ook informatie zoals PowerPointpresentaties van ouderavonden, het leerlingenstatuut en allerlei andere wetenswaardigheden.

Advisering

Als je in de brugklas zit ontvangen jij en je ouders halverwege het jaar advies over je mogelijkheden in het volgende schooljaar. Zit je in een hoger leerjaar dan ontvangen jullie alleen bericht wanneer daar aanleiding toe is. Aan het eind van ieder leerjaar krijg je een advies over de verdere schoolloopbaan.

Rapporten

Je krijgt twee keer per jaar een rapport uitgereikt van je mentor. Hier staan de cijfers op van al je vakken. Als er aanleiding is, worden je ouders ook uitgenodigd om op de tafeltjesavond te komen. In korte gesprekken worden je ouders dan bijgepraat over jouw vorderingen.

Examens

Voor alle eindexamenleerlingen is het examenjaar een spannende tijd. Een beetje spanning voor je examen is gezond en goed. Het zet je aan tot betere prestaties en verhoogt je concentratie.

Handige links

Mijn eindexamen: De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze site te vinden.

Examenblad: Alle examens van de afgelopen jaren met de uitwerkingen erbij. Je kunt de examens printen en oefenen.

ExamenFlow: Hier kan je online voor al je examens oefenen.

Cito: Uitwerkingen en overige informatie.

Examen-nu: Hier vind je de antwoorden van het eindexamen 2018.

10 tips: om je optimaal voor te bereiden op het eindexamen volgens het AD (2014): Hier vind je tips om goed voorbereid aan het examen te beginnen.

Nederlands voor het mavo: een pagina met uitleg en links voor de mavoleerlingen.