071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

De schooldecaan helpt je bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van jou. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren.

De hulp die je krijgt van de schooldecaan bestaat onder andere uit:
• voorlichting in de klas;
• individuele begeleiding;
• het verstrekken van informatiemateriaal dat op school ter inzage ligt;
• voorlichting over het mbo, hbo en wo, bijv. via de Leidse Voorlichtingsavonden;
• voorlichting aan je ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden

De school heeft ook een zeer handige site voor keuzebegeleiding
Website DeDecaan

 

Waar kun je de decaan vinden?

Mw. L. Lips-Snoeck
Kamer: Z044
E-mail: l.lips@andreascollege.nl

Studiekeuze 123

Alle open dagen van hbo/wo opleidingen vind je op de site: Studiekeuze123

Mavo

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op mavo (MBO route):

 • Techniek
 • Zorg & Welzijn
 • Economie

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op mavo (havo route):

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Havo

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op havo:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Beste 3 havo-leerlingen,
Op deze site vinden jullie modules van de keuzevakken en wiskunde. Wij hopen met deze modules de keuzevakken voor jullie duidelijk te maken, zodat jullie de juiste keuzevakken kiezen.
De site is gemaakt door leerlingen uit 5-havo voor hun profielwerkstuk.

Vwo

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op het vwo:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Voor meer informatie over de vakken die je kunt kiezen bij de verschillende profielen kun je contact opnemen met je mentor of de decaan.