071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

De schooldecaan helpt je bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan bij het zoeken naar een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van jou. Een decaan doet dit in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren.

De hulp die je krijgt van de schooldecaan bestaat onder andere uit:
• voorlichting in de klas;
• individuele begeleiding;
• het verstrekken van informatiemateriaal dat op school ter inzage ligt;
• voorlichting over het mbo, hbo en wo, bijv. via de Leidse Voorlichtingsavonden;
• voorlichting aan je ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden

Waar kun je de decaan vinden?

Mw. L. Lips-Snoekc
Kamer: Z044
E-mail: l.lips-snoekc@andreascollege.nl

Studiekeuze 123

Alle open dagen van hbo/wo opleidingen vind je op de site: Studiekeuze123

Mavo

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op de mavo:

 • Techniek
 • Groen
 • Zorg & Welzijn
 • Economie

Havo

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op de havo:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Vwo

Uit de onderstaande profielen kun je kiezen op het vwo:

 • Natuur & Techniek
 • Natuur & Gezondheid
 • Economie & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij

Voor meer informatie over de vakken die je kunt kiezen bij de verschillende profielen kun je contact opnemen met je mentor of de decaan.