071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Pieter Groen is de school voor mavo, havo en vwo in Katwijk en omstreken. We hebben in de brugklas zogenoemde ‘dakpanklassen’. Dat betekent dat je of in een mavo/havo of een havo/vwo klas start. Zo heb jij het hele jaar de tijd om te ontdekken welk niveau er bij jouw past. Bij je eerste rapport krijg je een ‘voorlopig’ advies voor je tweede schooljaar en aan het eind van klas 1 heb je nog een gesprek met je mentor en je ouders om te kijken of dat niveau nog bij je past.

Onderbouw

Leerjaar 1

We hebben verschillende brugklassen op Pieter Groen in welke klas je wordt ingedeeld is afhankelijk van het advies van je basisschool.

  • krijg je mbo-gl/vmbo-tl- advies of  vmbo-tl/havo-advies, dan kom je in een mavo/havo klas
  • krijg je havo-advies of havo/vwo-advies, dan kom je in een havo/vwo klas
  • krijg je vwo-advies, dan kom je in een vwo klas

Naast het niveau mag je bij ons ook zelf keuzes maken om je schooltijd nog leuker te maken.

Tweetalig onderwijs (TTO)
Zo mag je , als je in een havo/vwo of vwo-klas komt, ook kiezen voor tweetalig onderwijs. Je krijgt dan een groot deel van je lessen in het Engels. Misschien lijkt het een uitdaging maar ook jij kunt dit!

Pieter Groen Academie
Iedere leerling mag een Pieter Groen Academie kiezen. Voor volgend schooljaar kun je kiezen uit 4 academies. Binnen iedere Academie krijg je veel verschillende lessen, naast deze lessen volg je workshops en ga je naar buitenschoolse activiteiten. Meer weten? Kijk dan op deze pagina.

Leerjaar 2 – mavo

Als je gestart bent in een dakpanklas dan streven we ernaar dat jij in leerjaar 2 op jouw niveau zit. Dit wordt bepaalt door jouw resultaat maar ook op jouw manier van werken.

Zit je in een 2 mavoklas dan ga je aan het eind van dat jaar kiezen voor het profiel wat jij wilt volgen in de bovenbouw. Je kunt dan kiezen uit de profielen:

  • Techniek
  • Zorg & Welzijn
  • Economie.

We begeleiden je hierbij door bijvoorbeeld verschillende mentorlessen, oriëntatieopdrachten en informatie van onze decaan.

Leerjaar 2 en 3 – havo en vwo

Als je gestart bent in een dakpanklas dan streven we ernaar dat jij in leerjaar 2 op jouw niveau zit. Dit wordt bepaalt door jouw resultaat maar ook op jouw manier van werken.

Zit je in een 3 havo of vwo klas dan ga je aan het eind van dat jaar kiezen voor het profiel wat jij wilt volgen in de bovenbouw. Je kunt dan kiezen uit de profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

We begeleiden je hierbij door bijvoorbeeld verschillende mentorlessen, oriëntatieopdrachten en informatie van onze decaan.

 

Bovenbouw

Leerjaar 3 – mavo

Je gaat nu echt starten in je gekozen profiel. Welke vakken je dan krijgt is hier ook van afhankelijk, want binnen de profielen is een aantal vakken verplicht gesteld door de overheid en een aantal vakken mag je vrij kiezen. Wil je doorstromen naar de havo? Dan kun je ook een extra vak volgen om dit mogelijk te maken. Naast deze profielvakken krijgt ook iedereen Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding.

In de bovenbouw van de mavo is coaching een belangrijk onderdeel. Je wordt twee
uur per week in groepsverband of alleen gecoacht door je mentor. In leerjaar 3 ga je ook stagelopen, zo krijg je al een beetje beeld waar jij misschien straks gaat werken als je klaar bent met school!

Ook krijg je dit schooljaar al een deel van je examen, zo doe je al examen voor maatschappijleer en kunstvakken. Hoef je dat in leerjaar 4 niet meer te doen.

Leerjaar 4 – Havo en leerjaar 4 en 5 – VWO

In de bovenbouw van havo en vwo hebben alle leerling een aantal vakken die voor iedereen
verplicht zijn, het zogenoemde gemeenschappelijk deel. Het gemeenschappelijk deel bestaat
onder andere uit de vakken Nederlands, Engels en godsdienst. Op VWO is het daarnaast ook
verplicht om Frans of Duits in het pakket te hebben. De rest van het vakkenpakket is afhankelijk van het gekozen profiel.

Binnen elk profiel krijg je profielvakken die vaststaan en met profielkeuzevakken waaruit je een keuze mag maken. Daarnaast mag je nog één keuze-examenvak kiezen, deze hoeft niet aan te sluiten bij je profiel maar dit mag uiteraard wel.

Leerjaar 4 – mavo, leerjaar 5 – havo en leerjaar 6- VWO

Het eindexamenjaar! Samen met je mentor gaan we er alles aan doen om jou dit jaar te laten slagen. Ook helpen we je bij je keuze voor een vervolgopleiding op mbo-niveau of voor de havo. Deze keuze wordt begeleid door de decaan en de mentor.

Als je in het examenjaar van de havo of het VWO zit, krijg je ook te maken met het Profielwerkstuk (PWS). Het PWS voert de leerling uit onder begeleiding van een docent. In een groepje ga je onderzoek doen naar een probleem, een oplossing bedenken en deze presenteer je ook gezamenlijk in een eindpresentatie aan jullie ouders.

Nadere informatie over de inhoud van de schoolexamens is te vinden op deze pagina.