071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Pieter Groen is de school voor mavo, havo en vwo in Katwijk. We hebben in de brugklas zogenoemde ‘dakpanklassen’ én enkelvoudige vwo-klassen. Dat betekent dat je of in een mavo/havo of een havo/vwo-klas start of met een vwo-advies in een vwo-klas. Zo heb jij het hele jaar de tijd om te ontdekken welk niveau er bij jouw past.

Krijg je van de basisschool een enkelvoudig mavo-advies? Dan kom je bij ons in een mavo/havo-klas. Krijg je een enkelvoudig havo-advies? Dan kom je bij ons in een havo/vwo-klas. Bij het eerste rapport krijg je een 'voorlopig' advies voor je tweede schooljaar. En aan het eind van klas 1 heb je een gesprek met je mentor en je ouders om te kijken of dat niveau nog steeds bij je past.

Onderbouw

Op Pieter Groen zijn de leerjaren 1, 2 en 3 h-v onderbouw. Vanaf leerjaar 4 (en mavo vanaf klas 3) ben je een bovenbouw-leerling.

Leerjaar 1

We hebben verschillende brugklassen op Pieter Groen in welke klas je wordt ingedeeld is afhankelijk van de keuze voor een keuzeklas (sport, wetenschap, cultuur, ondernemen) en wie je opschrijft op het aanmeldformulier bij wie je in de klas zou willen komen. We houden zoveel mogelijk rekening met je wensen en hopen je bij twee vriendjes of vriendinnetjes in te kunnen delen.

Natuurlijk kijken we ook naar het meegegeven advies van de basisschool en luisteren we goed naar de leerkracht in de overdracht.

  • krijg je vmbo-gl/vmbo-tl-advies of  vmbo-tl/havo-advies, dan kom je in een mavo/havo-klas
  • krijg je havo-advies of havo/vwo-advies, dan kom je in een havo/vwo-klas
  • krijg je vwo-advies, dan kom je in een vwo-klas

Naast het niveau mag je bij ons ook zelf keuzes maken om je schooltijd nog leuker te maken.

Keuzeklassen op Pieter Groen

Iedere leerling in de onderbouw mag een keuzestroom kiezen. Voor volgend schooljaar kun je kiezen uit een Sportklas, Cultuurklas, Ondernemen of Wetenschap. Iedere keuzeklas biedt veel verschillende technieken, onderwerpen en lessen aan. Wil je meer weten? Kijk dan op deze pagina 

Tweetalig onderwijs (TTO)
Zo mag je , als je in een havo/vwo of vwo-klas komt, ook kiezen voor tweetalig onderwijs. Je krijgt dan een groot deel van je lessen in het Engels. Misschien lijkt het een uitdaging maar ook jij kunt dit!

Op Pieter Groen kun je ook kiezen om (bijna) ieder vak in het Engels te volgen. Je kiest dan voor tweetalig onderwijs. Met een vwo-advies bieden we deze opleidingsvorm aan. Komend schooljaar willen we ook graag starten met een havo-vwo tto-brugklas. Afhankelijk van de aanmelding nemen we dit besluit.

Vanaf leerjaar 2

Na de eenjarige brugperiode wordt je gericht geplaats in een mavo-, havo- of vwo-richting.

2 mavo

Ben je geplaatst in een 2 mavo-klas? Dan ga je aan het eind van dat jaar kiezen voor het profiel wat jij wilt volgen in de bovenbouw. Je kunt dan kiezen uit de profielen:

  • Techniek
  • Zorg & Welzijn
  • Economie.

We begeleiden je hierbij door bijvoorbeeld verschillende mentorlessen, oriëntatieopdrachten en informatie van onze decaan.

Leerjaar 2 en 3 – havo en vwo

Na het plaatsen in 2 havo of 2 vwo wordt je op basis van resultaten en werkhouding geplaatst in het derde leerjaar. Zit je in 3 havo of 3 vwo dan ga je aan het eind van dat jaar kiezen voor het profiel wat jij wilt volgen in de bovenbouw. Je kunt dan kiezen uit de profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Cultuur en Maatschappij (CM)

We begeleiden je hierbij door bijvoorbeeld verschillende mentorlessen, oriëntatieopdrachten en informatie van onze decaan.

 

Bovenbouw

Leerjaar 3 – mavo

Je gaat nu echt starten in je gekozen profiel. Welke vakken je dan krijgt is hier ook van afhankelijk, want binnen de profielen is een aantal vakken verplicht gesteld door de overheid en een aantal vakken mag je vrij kiezen.

Wil je opstromen naar de havo? Dan kun je ook een extra vak volgen om dit mogelijk te maken. Naast deze profielvakken krijgt ook iedereen Nederlands, Engels en lichamelijke opvoeding.

In de bovenbouw van de mavo is mentoraat een belangrijk onderdeel. Je wordt twee uur per week in groepsverband of alleen begeleid door je mentor. In leerjaar 3 ga je ook stagelopen, zo krijg je al een beetje beeld waar jij misschien straks gaat werken als je klaar bent met school!

Ook krijg je dit schooljaar al een deel van je examen, zo doe je al examen voor maatschappijleer en kunstvakken. Hoef je dat in leerjaar 4 niet meer te doen.

Leerjaar 4 – havo en leerjaar 4 en 5 – vwo

In de bovenbouw van havo en vwo hebben alle leerling een aantal vakken die voor iedereen verplicht zijn, het zogenoemde gemeenschappelijk deel. Het gemeenschappelijk deel bestaat onder andere uit de vakken Nederlands, Engels en godsdienst. Op vwo is het daarnaast ook verplicht om Frans of Duits in het pakket te hebben. De rest van het vakkenpakket is afhankelijk van het gekozen profiel.

Binnen elk profiel krijg je profielvakken die vaststaan en met profielkeuzevakken waaruit je een keuze mag maken. Daarnaast mag je nog één keuze-examenvak kiezen, deze hoeft niet aan te sluiten bij je profiel maar dit mag uiteraard wel.

Leerjaar 4-mavo, leerjaar 5-havo en leerjaar 6-vwo

Het eindexamenjaar! Samen met je mentor gaan we er alles aan doen om jou dit jaar te laten slagen. Ook helpen we je bij je keuze voor een vervolgopleiding op mbo-niveau of voor de havo. Deze keuze wordt begeleid door de decaan en de mentor.

Als je in het examenjaar van de havo of het vwo zit, krijg je ook te maken met het Profielwerkstuk (PWS). Het PWS voert de leerling uit onder begeleiding van een docent. In een groepje ga je onderzoek doen naar een probleem, een oplossing bedenken en deze presenteer je ook gezamenlijk in een eindpresentatie aan jullie ouders.

Nadere informatie over de inhoud van de schoolexamens is te vinden op deze pagina.