071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

School voor Ondernemend Leren

Op Pieter Groen kunnen leerlingen School voor Ondernemend Leren (SOL) volgen. School voor Ondernemend Leren is een landelijk initiatief met als doel leerlingen te leren ondernemen. Dit kan zijn in de vorm van een bedrijfje, maar ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het organiseren van projecten voor andere leerlingen. Ondernemende leerlingen leren vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt zoals communicatie, burgerschap, leiderschap, leervaardigheid en creativiteit.

In de brugklas wordt gestart met het project getiteld ‘Jij de baas’. ‘Jij de Baas’ is een lesprogramma waarin maatschappelijk bewust ondernemen centraal staat. Leerlingen gaan in groepjes aan de slag voor een goed doel dat zij zelf gekozen hebben. De leerlingen bedenken originele manieren om dit doel te steunen. Daar komt veel bij kijken, waar de leerlingen van leren, zoals fondsen of leden werven, organiseren en besprekingen voeren.
Voor leerlingen die interesse hebben hiermee verder te gaan wordt gekeken of binnen de schooluren tijd vrijgemaakt kan worden om aan School voor Ondernemend Leren deel te nemen. Binnen School voor Ondernemend Leren worden in het vervolgtraject leerlingen via andere projecten gestimuleerd contact te zoeken met ondernemers. De school verschaft de faciliteiten en de middelen: leerlingen krijgen een eigen ‘kantoor’ op school en een budget, waarbinnen ze hun zaken moeten doen.

School voor Ondernemend Leren is een goed platform om ondernemende talenten op te sporen en verder te begeleiden in hun ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op www.ondernemendleren.org. Ook is het leuk een kijkje te nemen op de Facebookpagina van School voor Ondernemend Leren van Pieter Groen, hier posten onze ondernemende leerlingen dingen over hun bezigheden.

Uitgelicht

Sorry, no posts matched your criteria.

Foto-impressie

Sorry, no posts matched your criteria.