Welkom op de pagina van de Ouderraad (OR) van het Pieter Groen. De OR bestaat uit ouders van leerlingen van het Pieter Groen. Wij willen u op de hoogte houden van onze bijdrage van het reilen en zeilen op de school.
Wij hopen natuurlijk ook namens u te kunnen spreken. Reacties naar aanleiding van de aangeboden informatie stellen wij zeer op prijs. U kunt ons rechtstreeks of via de school benaderen: ouderraadpietergroen@andreascollege.nl
Alvast bedankt voor uw reacties!

Doelstelling van de ouderraad (OR)

De doelstelling vindt u terug in de schoolgids van het Pieter Groen. Daar in leest u dat de school er belang aan hecht de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen! De OR is hier een goed voorbeeld van. De OR staat uit een groep betrokken ouders die ongeveer 8x per jaar vergaderen samen met de locatiedirecteur over de dagelijkse gang van zaken op school en over de nieuwe onderwijsontwikkelingen.
Er wordt aandacht gegeven aan vragen en zaken die bij ouders leven. Wij proberen de school alert te houden op bijvoorbeeld de kosten van de boeken, werkweken, de veiligheid op school, beperking van lesuitval en het contact tussen thuis en school. De schoolleiding neemt de inbreng van de OR vaak ter harte. Door onze inbreng worden er regelmatig zaken opgepakt, aangepast of heroverwogen.

MR/GMR

Tevens levert de OR vertegenwoordiging aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de OR, de leerlingenraad, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. Sinds 1 januari 2007 vallen het Andreas College en Limes praktijkonderwijs onder hetzelfde bestuur; sindsdien is er een GMR die zich voornamelijk bezig houdt met bovenscholen zaken.
De OR adviseert de ouders die zitting hebben in de MR en de GMR. Deze vertegenwoordigers van de OR hebben, net als de andere leden van de (G)MR, adviesrecht en voor sommige zaken instemmingsrecht.

Oudercontactavond

Het organiseren van een oudercontactavond is één van de taken van de OR. Een oudercontactavond is belangrijk om het contact tussen ouders en school te stimuleren. De OR vindt het daarom belangrijk onderwerpen te kiezen die u aanspreken en motiveren om deel te nemen aan dergelijke avonden.

Ouderraad Pieter Groen  
Cobi de Kort voorzitter/MR
Monique Ouwehand secretaris
Els Houwer MR
Piet van Egmond GMR
Jackelien Ruwaard
Tineke van der Waay
Thamar Ouwehand
Caroline van Duijvenbode