071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

In de brugklas gaan de leerlingen in 9 weken onderzoeken hoe in de wetenschap onderzoeksresultaten gemanipuleerd kunnen worden door de manier waarop de gegevens gepresenteerd worden. De focus zal liggen op het presenteren van gegevens aan de hand van kaarten en grafieken. Het gebruik van bijvoorbeeld kleuren, symbolen, de schaal en de klassengrootte zijn van invloed op hoe mensen gegevens interpreteren. Leerlingen gaan zelf gegevens verzamelen over een onderwerp om vervolgens te onderzoeken hoe je een heel positief en juist een heel negatief beeld kan schetsen met precies dezelfde dataset (= verzamelde gegevens).

PGA manipuleren