071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Ieder schooljaar zijn er ouderavonden om de ouders te informeren over het schooljaar van hun kind. Dit is hèt moment om kennis te maken met de mentor van uw kind. De zaal is een kwartier voor aanvang open, zodat u nog even kunt genieten van een kopje koffie of thee.
Hieronder vindt u een lijstje met de data en tijden van de ouderavonden:

klas 1: maandag 10 september om 19.30 uur
klas 2 mavo: dinsdag 18 september om 19.30 uur
klas 2 havo/vwo: maandag 17 september om 19.30 uur
klas 3: maandag 17 september om 19.30 uur
klas 4: dinsdag 11 september om 19.30 uur (Let op: deze avond begint met de informatie over 4 mavo/havo/vwo. Aansluitend is de uitleg over de verschillende werkweken.)
klas 5 havo: donderdag 4 oktober om 19.30 uur
klas 5 vwo: dinsdag 11 september om 19.30 uur
klas 6 vwo: donderdag 4 oktober om 19.30 uur

Informatieavond over dyslexie: dinsdag 18 september om 19.30 uur

Workshops voor ouder van brugklasleerlingen ‘PG digitaal’: maandag 15 oktober om 19.30 uur