071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Misschien wilt uw zoon of dochter net iets anders, ook daar is ruimte voor op Pieter Groen. We hebben hieronder verschillende mogelijkheden op een rij gezet. 

 

Praktijkgerichte examens óók op de mavo

Op de mavo bieden wij twee praktijkgerichte examens aan. Al vele jaren is het één van de vakken LO-2, een examenvak in het kader van lichamelijke opvoeding. In de afgelopen jaren zijn wij gestart met het aanbieden van het examenvak informatietechnologie. Dit vak bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin deskundig gebruik van informatiesystemen, applicaties en media een grote rol speelt.

 

Vak op hoger niveau afsluiten

In Nederland kennen we helaas nog geen ‘diploma op maat’. Toch stimuleren we op Pieter Groen het kiezen van een extra vak in het eindexamenpakket. Het is bij ons dan ook mogelijk om één of meerdere vakken af te sluiten op een hoger niveau. We vermelden deze prestatie op het diploma. Een voorbeeld hiervan is een havoleerling die het vak Engels op vwo-niveau afsluit. Dit staat dan ook vermeld op het havodiploma. Een leerling kan deze extra mogelijkheid  kiezen in overleg met de mentor, adjunct-directeur en vakdocent. De vakdocenten monitoren de leerlingen en stimuleren hen hierin.

 

Flexibel ondernemend Leren (FOL)

Flexibel ondernemend leren (FOL) is een werkvorm die de autonomie van de leerlingen stimuleert door hen, binnen een aantal richtlijnen, vrijheid te geven in hun eigen leerproces. FOL is geschikt voor vwo, havo en mavo en voor alle leerjaren. Binnen het flexibel ondernemend leren worden leerlingen uitgedaagd om ondernemend en actief in het leven te staan. Belangrijke aspecten van flexibel ondernemend leren zijn het aanmoedigen van ondernemingszin, actieve betrokkenheid in het leven, nieuwsgierigheid, creativiteit, en het stimuleren van uniciteit. Leerlingen worden uitgedaagd om een proactieve houding aan te nemen ten opzichte van hun eigen leerproces.

Scholen voor Ondernemend Leren maken deze ontwikkeling mogelijk door leerlingen eigenaarschap te geven van hun leertraject. Dit wordt bereikt door leerlingen zelf te laten beslissen aan welk vak ze zelfstandig willen werken. Het idee hierachter is dat wanneer leerlingen meer controle hebben over hun eigen leeromgeving, dit hun betrokkenheid en motivatie aanzienlijk verhoogt. Een specifiek kenmerk van FOL is dat leerlingen de vrijheid hebben om keuzes te maken binnen het lesrooster. Dit gebeurt in overleg met de mentor en vakdocenten. Door deze dialoog wordt ervoor gezorgd dat de keuzes van de leerlingen in lijn zijn met hun individuele leerdoelen en de bredere onderwijsdoelstellingen.

 In essentie moedigt Flexibel Ondernemend Leren leerlingen aan om actieve deelnemers te zijn in hun eigen leerproces, waardoor ze niet alleen kennis opdoen, maar ook belangrijke vaardigheden ontwikkelen die hen voorbereiden op een ondernemende en dynamische toekomst.