071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Veiligheidscoördinator 

Wij vinden het belangrijk dat er een veilig schoolklimaat heers op Pieter Groen. Uiteraard doen wij elke dag ons uiterste best om dit samen voor elkaar te krijgen. De sociaal veiligheidscoördinator is ervoor om dit veilige schoolklimaat te waarborgen. De sociaal veiligheidscoördinator is het centrale meldpunt op school waar een ieder terecht kan om pesterijen tussen leerlingen in de schoolsituatie te melden. Bij ons op school zijn dit de heer T. Vink en mevrouw T. Rovers. Mocht er sprake zijn van een pestsituatie, dan wordt de situatie eerst geanalyseerd door de sociaal veiligheidscoördinator. Vervolgens wordt het anti-pestprotocol in werking gesteld om het pesten zo snel mogelijk te stoppen. De sociaal veiligheidscoördinator coördineert het geheel. Dit betekent dat deze helpt, stuurt, begeleidt en organiseert. Ook registreert de sociaal veiligheidscoördinator alle pestmeldingen en deze ziet toe op de uitvoering van het anti-pestprotocol. Elke docent, ouder en leerling kan bij de sociaal veiligheidscoördinator terecht om zijn hart te luchten, een melding te maken of informatie in te winnen. Een prettige, veilige school maken we samen. De sociaal veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat we deze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet vergeten en dat we samen blijven werken aan een veilige en fijne school waar iedereen welkom is en zich thuis voelt

Mentor

De mentor is voor ouders, leerlingen en docenten het eerste aanspreekpunt en de sleutelfiguur in de begeleiding. Elke klas heeft een eigen mentor. Met vragen en bij problemen gaan leerlingen altijd eerst naar de mentor. Omdat goede begeleiding uiteraard contact tussen leerling en mentor vraagt, is er voor elke klas in het rooster één of meerdere coachingsuren ingepland. Hierin komen allerlei zaken aan de orde: het met elkaar omgaan, jezelf veilig voelen op school, de studievaardigheden, het leren samenwerken en ook het leren kiezen van vakken en vervolgopleidingen. 

Iedere leerling is anders en iedere leerling telt. Per klas is er een mentor die nauw contact houdt met ieder kind. De mentoren kennen hun leerlingen persoonlijk en kunnen uw kind daarom uitstekend begeleiden. Pieter Groen besteedt veel aandacht aan de opvang en begeleiding van leerlingen. 

Onze begeleiding concentreert zich op: 

  • de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling;
  • de begeleiding van de klas als geheel;
  • de resultaten;
  • de begeleiding bij de verschillende keuzes die de leerling tijdens de schoolloopbaan moet maken.

Op onze school volgen wij de ontwikkeling van leerlingen met behulp van een digitaal leerlingvolgsysteem. 

Nieuwe leerlingen 

We besteden veel aandacht aan een goede ontvangst van onze nieuwe leerlingen: 

  • Toegelaten leerlingen worden vóór de zomervakantie met hun ouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
  • De leerlingen maken daarnaast vóór het begin van het nieuwe schooljaar kennis met hun mentor en nieuwe klasgenoten.
  • Er vindt een warme overdracht plaats tussen de basisschool en Pieter Groen.
  • Het nieuwe schooljaar begint met introductiedagen, waarin een week lang kennis gemaakt wordt met elkaar, de mentor en de school.

Scholen op de kaart

Wat vind ik op Scholen op de kaart?
Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen in de buurt. U kunt hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Wilt u bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school.

Waar komt de informatie vandaan?
De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Hierover hebben we afspraken met DUO en de Inspectie van het Onderwijs. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.