071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Het Pieter Groen team bestaat uit professionele en gedreven medewerkers. Naast de directie zijn dit onze docenten en ons onderwijsondersteunend personeel. We hebben allen één gemeenschappelijk motto; wij zijn er voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

 

 

Directie Pieter Groen

dhr. K. Kloet, locatiedirecteur a.i.
k.kloet@andreascollege.nl
dhr. J. Prigge, adjunct-directeur brugklassen 
j.prigge@pietergroen.nl
mw. Y. Wiggers, adjunct-directeur mavo     
y.wiggers@pietergroen.nl
dhr. H.J. Glasbergen, adjunct-directeur havo   
h.glasbergen@pietergroen.nl
dhr. F. van Helmond, adjunct-directeur vwo                       
f.vanhelmond@pietergroen.nl

Docenten Pieter Groen

Het is mogelijk contact op te nemen met de docenten via de persoonsgebonden school-e-mailadressen of via het algemene schooltelefoonnummer: 071-4024201.
De e-mailadressen van onze docenten beginnen met hun afkorting (drie letters) gevolgd door @pietergroen.nl

Stichting Andreas College

Bezoekadres
Louise de Colignylaan 2, Katwijk
Telefoon 071-4013128
Fax 071-4074675

Correspondentieadres
Postbus 48, 2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College
secretaris@stichtingandreascollege.nl

Als u meer wilt weten over de stichting en het protestants-christelijke karakter van de school, dan kunt u de statuten van de stichting opvragen bij de centrale administratie.

http://www.stichtingandreascollege.nl

College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

De heer K. Kloet

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw S. Mieras-Tavenier, voorzitter
  • De heer A. van der Plas
  • De heer P. Guijt,
  • Mevrouw J. Schuurmans Stekhoven,
  • De heer C.P. van Dijk

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Vertrouwenspersoon

We zijn ons zeer bewust van het belang van een veilige werk- en leeromgeving. Twee externe Vertrouwenspersonen van Centrum Vertrouwenspersonen Plus vervullen binnen onze stichting deze rol.

Lilian Vermeulen
Arnoud Kok

T 070 260 00 32
E info@cvp-plus.nl, lilian@cvp-plus.nl of arnoud@cvp-plus.nl