Het Pieter Groen team bestaat uit professionele en gedreven medewerkers. Naast de directie zijn dit onze docenten en ons onderwijsondersteunend personeel. We hebben allen één gemeenschappelijk motto; wij zijn er voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Directie Pieter Groen (onderdeel Stichting Andreas College)

dhr. A. Turner, locatiedirecteur
mw. A. Remerij, adjunct-directeur mavo
dhr. R. Vleerlaag, adjunct-directeur havo
mw. drs. M. Visser, adjunct-directeur vwo
mw. A.J. van Rhijn, adjunct-directeur brugklassen

Bureau van Stichting Andreas College

Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk.

Onder deze stichting vallen de scholen Limes Praktijkonderwijs (praktijkonderwijs), Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met Tweetalig Onderwijs (tto), School voor Ondernemens Leren (SOL) en Wetenschap. De stichting heeft ten doel de bevordering van het protestants-christelijk voortgezet onderwijs.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

De heer A. Turner, voorzitter a.i.;

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer D. van den Oever, voorzitter;
  • De heer L.Vooijs;
  • Mevrouw S. Mieras;
  • De heer P. Guijt;
  • De heer C. van Dijk

Bezoekadres Louise de Colignylaan 2, Katwijk
Telefoon 071-4013128
Fax 071-4074675

Correspondentieadres Postbus 48, 2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris de heer H. de Best
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College
secretaris@stichtingandreascollege.nl

Als u meer wil weten over de stichting en het protestants-christelijke karakter van de school, dan kunt u de statuten van de stichting opvragen bij de centrale administratie.

http://www.stichtingandreascollege.nl