071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Het Pieter Groen team bestaat uit professionele en gedreven medewerkers. Naast de directie zijn dit onze docenten en ons onderwijsondersteunend personeel. We hebben allen één gemeenschappelijk motto; wij zijn er voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Directie Pieter Groen (onderdeel Stichting Andreas College)

mw. M. Prent, locatiedirecteur                                           m.prent@pietergroen.nl
mw. E. Mens, adjunct-directeur brugklassen                   e.mens@pietergroen.nl
mw. Y. Wiggers, adjunct-directeur mavo                          y.wiggers@pietergroen.nl            
dhr. H.J. Glasbergen, adjunct-directeur havo                   h.glasbergen@pietergroen.nl
mw. drs. M. Visser, adjunct-directeur vwo                        m.visser@pietergroen.nl
mw. A.J. van Rhijn, adjunct-directeur tto havo/vwo         a.vanrhijn@pietergroen.nl

Docenten Pieter Groen

Het is mogelijk contact op te nemen met de docenten via de persoonsgebonden school-e-mailadressen of via het algemene schooltelefoonnummer: 071-4024201.
De e-mailadressen van onze docenten beginnen met hun afkorting (drie letters) gevolgd door @pietergroen.nl

Bureau van Stichting Andreas College

Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is opgericht op 26 november 2015 en is gevestigd in de gemeente Katwijk.

Onder deze stichting vallen de scholen Limes Praktijkonderwijs (praktijkonderwijs), Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met Tweetalig Onderwijs (tto), School voor Ondernemens Leren (SOL) en Wetenschap. De stichting heeft ten doel de bevordering van het protestants-christelijk voortgezet onderwijs.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het College van Bestuur wordt gevormd door:

De heer A. Turner, voorzitter;

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw S. Mieras-Tavenier, voorzitter
  • De heer A. van der Plas
  • De heer P. Guijt,
  • Mevrouw J. Schuurmans Stekhoven,
  • De heer C.P. van Dijk

Bezoekadres Louise de Colignylaan 2, Katwijk
Telefoon 071-4013128
Fax 071-4074675

Correspondentieadres Postbus 48, 2220 AA Katwijk
T.a.v. Bestuurssecretaris de heer H. de Best
Bankrekening NL21 RABO 03918641 57 t.n.v. Stichting Andreas College
secretaris@stichtingandreascollege.nl

Als u meer wil weten over de stichting en het protestants-christelijke karakter van de school, dan kunt u de statuten van de stichting opvragen bij de centrale administratie.

http://www.stichtingandreascollege.nl

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (www.swvduinenbollenstreek.nl). In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/

Loket Passend Onderwijs

Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.