071 - 402 42 01 (administratie) · leerlingabsentie@pietergroen.nl (ziekmeldingen)

In de schoolgids staat veel praktische informatie over bijvoorbeeld: toelating, bevordering, e-mailadressen, lestijden, buitenactiviteiten, gymlessen en de ouderbijdrage.