Partijenmarkt drukbezocht

Op dinsdagmiddag 7 maart waren 230 leerlingen van Pieter Groen actief op de Politieke Partijenmarkt, waar elf partijen uit Katwijk aanwezig waren.

Beslagen ten ijs kwamen de scholieren maatschappijleer- en wetenschappen op de Partijenmarkt, omdat zij in de weken voorafgaand in de lessen de verkiezingsprogramma’s al hadden geanalyseerd. Na de eerdere gastcolleges van kandidaat-raadsleden Barend Tensen en Lennart van der Plas aan de leerlingen van Pieter Groen was dit de tweede activiteit in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De leerlingen Lisa Krijgsman, Valerie Kuijt, Jessie Goudriaan en Jennifer Ouwehand waren medeverantwoordelijk voor de organisatie en deden dit uitstekend. Rond 12.30 uur waren de kraampjes opgetuigd met verkiezingsmateriaal en bemand met vertegenwoordigers van elke partij.

Ieder half lesuur kwamen er twee klassen die van te voren op basis van de Kieswijzer op een individuele Kieskaart hadden ingevuld op welke partij ze zouden stemmen. Ook stonden hier een aantal stellingen die de leerlingen voor konden leggen aan de plaatselijke politici. Bij vlagen werd hen het vuur aan de schenen gelegd. Hoe gaan de plaatselijke politici er bijvoorbeeld voor zorgen dat er in Katwijk meer uitgaansgelegenheden voor jongeren komen? Wil de gemeente jonge ondernemers op weg helpen? Voor elke stem moest gevochten worden bij deze ‘kiezers van de toekomst.’ Tegelijkertijd bleek het voor veel leerlingen een mooie oefening om kritisch na én mee te denken over de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en inzicht te krijgen in de verschillende smaken binnen de Katwijkse politiek. Na afloop konden de leerlingen schriftelijk aangeven hoe ze nu zouden stemmen.

Dit alles ter voorbereiding op de derde en laatste activiteit: de Scholierenverkiezingen op vrijdag 9 maart. Op dinsdag 20 maart zal de uitslag bekend gemaakt worden.