071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

In deze module ga je onderzoeken hoe schoon drinkwater uit onze kraan komt. Dit is de hoofdvraag van je onderzoek en om deze te beantwoorden moet je eerst een aantal deelvragen bedenken, die je tijdens de lessen die volgen gaat proberen te beantwoorden. In deze lessen voer je dus eigenlijk mini-onderzoekjes uit, waarmee je een antwoord op de hoofdvraag hoopt te vinden.

Tijdens een zo’n les ga je naar buiten om te kijken hoe schoon het slootwater in je omgeving is. Gewapend met schepnetten, bakken, potjes en determinatiekaarten ga je onderzoeken welke kleine beestjes (we noemen ze macrofauna) er allemaal in de sloot leven. En aan de hand van je resultaten ga je vervolgens kijken wat die gegevens nu zeggen over de kwaliteit van het water.

Tijdens een andere les ga je ontdekken hoe je zelf vervuild water kunt zuiveren. Hiervoor moet je zelf een opstelling bedenken en de proef uitvoeren. Ook ga je een bezoek brengen aan een afvalwaterzuiveringsbedrijf om te kijken wat er gebeurt met ons afval- en rioolwater.

Al deze mini-onderzoekjes werken we uit volgens de vaste regels van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat je steeds aan het begin van een onderzoekje bedenkt welk probleem/vraagstuk (probleemstelling)je gaat onderzoeken en wat je verwacht dat de uitkomst zal zijn (je hypothese). Tijdens het onderzoek houd je bij welke materialen je nodig hebt, op welke manier je het onderzoek uitvoert (methode) en uiteraard wat je resultaten zijn. Alle deelvragen worden afgesloten met een antwoord (je conclusie). Met de conclusies van al deze deelvragen moet je uiteindelijk in een verslag een antwoord geven op je hoofdvraag.

water1 water2