071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Voor een goede samenwerking tussen school en ouders - en omgekeerd - is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor een afspraak.

Ondersteuning bij het leren

De mentor/tutor zal de leerlingen adviseren en trainen voor een juiste aanpak van het huiswerk en het studeren. Ook de vakdocenten zullen hierin bijdragen. Er is op onze locatie een huiswerkklas waar leerlingen die dat nodig hebben kortere of langere tijd hun huiswerk maken.
In de periode tussen de kerst- en de voorjaarsvakantie krijgen brugklassers extra lessen in een vak(onderdeel) waar ze moeite mee hebben.

Het leren plannen en het verwerken en leren van teksten zijn onmisbare studievaardigheden die leerlingen niet zomaar komen aanwaaien. Daarom helpen we ze daarbij. In de klassen 1 en 2 werken we met een methode om de leerlingen belangrijke vaardigheden aan te leren. Deze heet Studielift 123.
Op de eerste informatieavond van het nieuwe cursusjaar krijgen ouders van de brugklassers hier meer informatie over. Meer lezen over deze methode? U vindt hier de digitale folder.

Leerlingportaal/ouderportaal

Het is mogelijk om de cijfers en absentie van uw kind te bekijken via de computer. U kunt met uw inlogcode inloggen via de knop Inloggen rechtsboven op deze pagina.
Via ons webportaal hebt u met een wachtwoord inzage in de cijferresultaten van uw kind. Op elk moment dat u wenst, kunt u zo op de hoogte zijn van de cijfermatige vorderingen. Ook het door de docent invoerde huiswerk kunt u daarop vinden.

RoB

Het document “Regels over Bevordering” (RoB) is de handleiding bij de bevordering van onze leerlingen.
Download handleiding (pdf)

Tafeltjesavonden

De ouders kunnen op deze avonden gedurende een beperkte tijd docenten spreken. Als u denkt dat een gesprek meer tijd vergt, maakt u dan vooral een dubbele of een andere afspraak via de administratie. Voor de data van de tafeltjesavonden verwijzen we naar de website.

Ouderavonden

Op zo’n avond nodigen wij ouders van de leerlingen van alle leerjaren uit om met o.a. de mentor of tutor te praten. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: kennismaking, hoe het gaat in de klas, de gang van zaken met betrekking tot schoolonderzoeken/examens en voorlichting over de keuze voor een profiel of sector.

Mentor

De mentor is degene die aandacht heeft voor de totale ontwikkeling van de leerling op school: leren, werkhouding, gedrag en daaraan gekoppeld het welbevinden van de leerling. Daarnaast fungeert hij/zij als eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s.
In mentorlessen komen zaken als studievaardigheden en leerhouding aan de orde. Tijdens deze lessen worden leerlingen gecoacht in het aannemen van de optimale leerhouding waarmee optimale resultaten behaald kunnen worden.

Decaan

Begeleiding bij de profielkeuze in havo en vwo, bij de leerwegenkeuze in mavo en bij de keuze van een vervolgopleiding of beroep is het voornaamste werkterrein van de decanen. De opleidingen mavo, havo en vwo hebben ieder een eigen decaan.
De school heeft ook een zeer handige site voor keuzebegeleiding
Website DeDecaan