071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

We leiden je op tot wereldburger want je werkt samen met leerlingen in het buitenland door internationale projecten, uitwisselingen, jaarlijkse reizen en internationale stages. Zo hebben we samenwerkingen met scholen in Zweden, Israël, Japan en Canada. Je krijgt bij ons dus al de mogelijkheid om de wereld te ontdekken

Robyn Mayer is docent tekenen op Pieter Groen. Ze heeft een internationale achtergrond, daarom heeft ze bewust gekozen om op Pieter Groen les te geven: een school waar leerlingen tweetalig onderwijs kunnen volgen. Ze wil leerlingen graag bewuster maken van internationale mogelijkheden. Het liefst zou ze willen dat alle leerlingen echte wereldburgers zouden worden.

Lees hier het interview Robin Mayer