071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Tweetalig onderwijs (tto) voor vwo, havo en mavo

Nederland zit midden in het internationale speelveld. Dat biedt allerlei kansen. Pieter Groen wil haar leerlingen hier optimaal op voorbereiden. Daarom bieden wij nu naast tto vwo ook tto voor havo en mavo aan.

Waarom tweetalig onderwijs

In de huidige maatschappij wordt steeds meer Engels gesproken en gebruikt. De vervolgopleidingen op mbo, hbo en universitair niveau spelen hier al op in. Engels is op een aantal opleidingen de voertaal en (studie)materialen zijn steeds vaker in het Engels en internationaal georiënteerd. Tweetalig onderwijs is geen doel op zich, maar bereidt de leerling voor op de 21e eeuw.

Wat kun je verwachten?

Kiest de leerling voor tweetalig onderwijs op Pieter Groen, dan krijg hij of zij veel vakken in het Engels. Voor havo en vwo is minimaal 50% en voor mavo 30%. Tijdens deze vakken wordt uitsluitend Engels gesproken en al het lesmateriaal, de werkstukken en de toetsen zijn in het Engels.

Omdat wij tweetalig onderwijs zo belangrijk vinden, hebben onze docenten ook een speciaal opleidingstraject gevolgd voor het lesgeven in het Engels. En naast de lessen van onze docenten worden er ook gastlessen gegeven door gastdocenten uit andere landen.

Benieuwd naar de lessen in de praktijk? 

Om een idee te krijgen van de lessen bij tto, kunt u op de volgende links klikken.

–        Drama

–        Toneelavond klas 1

–        Studiereis klas 1

–        Uitwisseling klas 2

–        European and International Orientation (EIO)

–        Junior Speaking Contest

Voor wie is het bedoeld?

Iedere leerling kan op Pieter Groen in aanmerking komen. Wij bieden tweetalig onderwijs op vwo-, havo- en mavoniveau. Het is handig als de leerling al wat Engels heeft gehad of taalgevoel heeft. Maar ze hoeven er nog niet goed in te zijn. De leerling leert het in korte tijd op Pieter Groen. Er is ook ondersteuning mogelijk in de vorm van extra lessen Engels.

Wat zijn de kosten?

Omdat Pieter Groen tweetalig onderwijs wil stimuleren onder de leerlingen, vragen wij alleen extra bijdrage voor de internationale uitwisseling en/of de buitenlandreis. De studiematerialen en extra activiteiten (zoals de gastdocenten) worden door Pieter Groen bekostigd.