071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

In de tweede klas ga je in 5 weken zelfstandig onderzoek doen. Hierbij pas je de vaardigheden die langs gekomen zijn tijdens eerdere PGA modules toe. Je kiest zelf het onderwerp waar je over zal gaan. Je formuleert daarbij hoofd- en deelvragen en kiest een tot dan toe behandelde onderzoeksmethoden. Als eindproduct lever je een volledig onderzoeksrapport in. Extra aandacht wordt daarbij besteed aan het toepassen van een juiste bronvermelding. Het doel van deze module is dat je extra aandacht kan geven aan onderzoeksvaardigheden uit modules die je lastig vond zodat je deze vaardigheden kan verbeteren.klas2